Ερυθρός Μαρκόγιαννη

Ποικιλιακή σύνθεση: Μανδηλαριά

Η μέθοδος της κλασσικής ερυθράς οινοποίησης,η πολύμηνη ωρίμανση σε βαρέλια και στη συνέχεια η παραμονή και εξέλιξη στις φιάλες διαμόρφωσαν αυτόν τον ερυθρό οίνο με την πολύπλοκη δομή,τον ιδιαίτερο αρωματικό χαρακτήρα και τη διακριτική παρουσία της δρυός.