Ανάμεσα στον ποταμό Αλφείο και στις παρυφές του βουνού Λαπiθα, πλησίον της Αρχαίας Ολυμπίας, τα αδέρφια Γιώργος, Κωνσταντίνος και Διονύσιος της οινοποιϊας Μαρκόγιαννη επέλεξαν να εκμεταλλευτούν τις ιδιαίτερες μεσοκλιματικές συνθήκες της περιοχής για να εγκαταστήσουν το οινοποιείο και τους αμπελώνες το 1982.Και ερχόμενη στο τώρα, η δεύτερη γενιά του κτήματος Αντωνία και Γιάννης με σπουδές στην οινολογία και στην αμπελουργία ανέλαβαν το κτήμα με πρωταρχικό σκοπό την αγάπη και το σεβασμό για την φύση. Στοχος τους είναι η αναδείξει γηγενών ποικιλιών που βρίσκονται στους αυτόριζους αμπελώνες.

Οι αμπελώνες βρίσκονται κοντά στην κοιλάδα του ποταμού Αλφείου, στην ημιορεινή Ολυμπία που χαρακτηρίζεται από το ανάγλυφο ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, που κυρίως απαρτίζεται από μικρούς λοφίσκους, δασικές εκτάσεις, ελαιώνες και αμπελώνες.

Η θέση αυτή δημιουργεί ένα ιδιαίτερο και σπάνιο μικροκλίμα καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες των ποταμών με τις χαμηλότερες θερμοκρασίες του ορεινού όγκου δημιουργούν ένα μόνιμο αεράκι που συμβάλει στην σωστή ωρίμανση των σταφυλιών δίνοντας τους έναν ιδιαίτερο αρωματικό χαρακτήρα.

Οι εξαιρετικές κλιματολογικές συνθήκες, τα αργιλοπηλώδη κι αμμοαργιλώδη εδάφη, καθώς και οι χαμηλές στρεμματικές αποδόσεις, συμβάλλουν στην προσωπικότητα των οίνων της.

 Οι κυριότερες ποικιλίες αμπέλου που καλλιεργούνται για την παραγωγή λευκών οίνων είναι το ασύρτικο, ο ροδίτης αλεπού και οι ασπρούδες, ενώ για την παραγωγή ερυθρών και ροζέ οίνων είναι το κολλινιάτικο, το βερτζαμί, η μανδηλαριά, η μαυροδάφνη και το refosco.

Η οινοποιία Μαρκόγιαννη έχοντας επενδύσει στους φυσικούς πόρους και στη βιολογική καλλιέργεια των αμπελώνων της, παράγει τέσσερις οίνους χαμηλής παρέμβασης. Τέλος, εκτός από την παραγωγή οίνων ποιότητας παράγει και τσίπουρο διπλής απόσταξης από παραδοσιακό άμβυκα, χρησιμοποιώντας επιλεγμένα στέμφυλα των αμπελώνων της.

Φιλοσοφία της Οινοποιίας Μαρκόγιαννη

Η καλλιέργεια αμπελώνων με διαρκή και επίμονη προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας των σταφυλών για την παραγωγή οίνων και αποσταγμάτων που δύνανται να εκφράζουν όσο το δυνατόν περισσότερο το ποικιλιακό δυναμικό και το αμπελοτόπι παραγωγής τους. Ένας ακόμη στόχος σημαντικής βαρύτητας για την επιχείρηση είναι η ανάδειξη σπάνιων και αφανών ποικιλιών του αμπελώνα της περιοχής. Θεωρούμε ότι υπάρχει πλήθος γηγενών ποικιλιών που τείνουν να χαθούν ανεξερεύνητες στους αμπελώνες της περιοχής . Ποικιλίες που εν δυνάμει μπορούν να παράγουν υψηλής ποιότητας οίνους και αποστάγματα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και προστιθέμενη αξία.